Pleiedilemma for innvandrerbarna september 8th, 2008

Mange unge står overfor en utfordring når foreldre med innvandrerbakgrunn  blir pleietrengende. “Tidene forandrer seg, og de som vokser opp her vil få et dilemma når foreldrene blir eldre”,  sier Tayyab Choudri i Internasjonal helse- og sosialgruppe. Å leie inn egne pleiere kombinert med at vi søsken bidrar kan være en aktuell mulighet,  sier Taban Borham, student på Blindern. Helsebyråd Jøran Kallemyr mener at fritt brukervalg kan være løsningen, ved at enkelte sykehjem etter hvert får egne avdelinger som har spesialisert seg på mat og kultur fra forskjellige land.

Leave a reply