Flere eldre med etnisk minoritetsbakgrunn november 18th, 2008

Onsdag 1. oktober markerte Oslo kommune FNs internasjonale eldredag i Rådhuset. “Det var få eldre med minoritetsbakgrunn tilstede” , skriver  Julie Andersen, Anne Kari Garberg og Norith Eckbo, som i tillegg har oppsøkt politikere, eldresentre på Grønland, Veitvet og Bjerke og lansereringskonferansen for Gunnhild Aakerviks nye bok “Gammel i nytt land – pleie og omsorg av etniske minoriteter”. Boka er ikke er ment som en fasit; målet er å sette i gang en diskusjon om hvordan man kan legge bedre til rette for at også eldre med minoritetsbakgrunn kan trives i den norske eldreomsorgen. Diskusjonen kom i gang allerede under boklanseringen.

Les mer

Leave a reply