Resultatfokusert arbeide med eldre mennesker fra etniske minoriteter november 7th, 2008

I “Community Care”, en anerkjent journal for de som arbeider i ulike deler av omsorgssektoren i Storbritannia, sto det nylig en interessant artikkel; “Resultatfokusert arbeide med eldre mennesker fra etniske minoriteter”. Artikkelen er svært relevant for CA-ME-prosjektet som jo nettopp tar sikte å ivareta eldre mennesker med ulike behov for omsorgstjenester. For eksempel er det et fokus på hvordan tjenestene kan sikre at mennesker føler seg verdsatt og respektert, og at tjenestene blir levert på måter som er i samsvar med kulturelle og religiøse preferanser. I tillegg drøfter artikkelen betydningen av god kommunikasjon – ved hjelp av bilder og ved hjelp av den voksne personens eget vokabular.  Resultater som bygger på hva de eldre selv ønsker av tjenester, er i overensstemmelse med våre egne prinsipper.

Artikklen ble publisert i “Community Care”  3 Juli 2008 og kan leses på
http://www.communitycare.co.uk/Articles/2008/07/02/108699/research-ethnic-minority-elders-and-outcomes.html

Leave a reply