Lenker

  • Omod arbeider for å sikre rettssikkerheten til personer med
    minoritetsbakgrunn og  for å heve kompetansen i det offentlige i
    forhold til at Norge er et multietnisk samfunn.
    http://www.omod.no

Leave a reply