Eldre innvandrere urolige for alderdommen November 18th, 2008

Eldre innvandrere tror ikke barna vil ta vare på dem i alderdommen. Samtidig er de bekymret over at norske sykehjem kan ta vare på deres behov. Det er hovedpunktene i rapporten «Flerkulturell eldreomsorg» som er utarbeidet for Utlendingsdirektoratet (UDI). I motsetning til tidligere, trodde ingen av de spurte at barna ville ta vare på dem når de ble eldre. Dermed setter de sin lit til sykehjemmene. Likevel ønsker de ikke egne sykehjem, men vil være sammen med etniske nordmenn og folk med annen kulturbakgrunn. (Oslo ANB)

Les mer

Leave a reply