Nå blir kyllingen halal November 18th, 2008

Islamsk Råd Norge (IRN) har den 15. September 2008 inngått en sertifiseringsavtale med Nortura BA.  Avtalen gjelder for fjærfe (kyllinger), småfe og storfe.  Nortura vil snarest sette i gang produksjon av halalslaktet kjøtt etter denne avtalen (slakt av dyr i henhold til islamske prinsipper). Halalslaktet kjøtt vil bli solgt under varemerke Alfathi.

Les mer

Leave a reply