Et av målene I CA-ME -prosjektet er å tilby,… May 28th, 2009

… lage og servere kulturelt akseptabel mat. Ullevål universitetssykehus (UUS) er en av de norske pilotpartnerne i CA-ME -prosjektet  og har en særlig viktig rolle i forhold til denne delen av prosjektet.

UUS har både kokker og andre ansatte med lang erfaring og variert etnisk og nasjonal bakgrunn, og arbeidsplassen utnytter og satse på mangfoldet  blant de ansatte som et ledd i å gi et godt tilbud til alle pasienter – inklusive de ca 20 prosentene av pasientene som har minoritetsbakgrunn (foruten nordmenn som kan like variert og ”eksotisk” kost) .

s10-12

Leave a reply