Skammen ut av skapet May 19th, 2009

“Da mamma mistet språket, virket det som om hun bare bablet. Men etter at jeg begynte å grave i familiehistorien, skjønte jeg at noe av det hun sa, faktisk var samisk.”

Alderdom og Alzheimer gjorde at  Ellen Astrid Lundbys mor, som hadde skjult sin samiske identitet mistet mer og mer av det norske språket. Artikkelen forteller om da datteren oppdaget at hun hadde samisk bakgrunn og om hvordan hun dro til morens hjemsted for å treffe familien og nøste opp trådene. Resultatet er blant annet  dokumentarfilmen “Min mors hemmelighet.”

Men samiske ord trenger tilsynelatende lettere gjennom enn norsk.
Et av verktøyene som er under utarbeidelse i CA-ME prosjektet er nøkkelsetninger på ulike språk – arabisk, tyrkisk, urdu, vitetnamesisk, tamil – og samisk. Tanken er at så lenge det ikke er tospråklig personale på et sykehus/pleiehjem vil noen enkle setninger, kombinert med billedkort gjøre det litt lettere å kommunisere med de beboerne eller pasientene som enten aldri har lært mye av majoritetsspråket eller av ulike grunner har glemt det . Setningene vil bli spilt inn på CD og legges ut som lydfiler.

Les mer i artikkelen “Skammen ut av skapet”:

http://www.aftenposten.no/amagasinet/article2881555.ece


Leave a reply