Flere eldre med etnisk minoritetsbakgrunn November 18th, 2008

Onsdag 1. oktober markerte Oslo kommune FNs internasjonale eldredag i Rådhuset. “Det var få eldre med minoritetsbakgrunn tilstede” , skriver  Julie Andersen, Anne Kari Garberg og Norith Eckbo, som i tillegg har oppsøkt politikere, eldresentre på Grønland, Veitvet og Bjerke og lansereringskonferansen for Gunnhild Aakerviks nye bok “Gammel i nytt land – pleie og omsorg av etniske minoriteter”. Boka er ikke er ment som en fasit; målet er å sette i gang en diskusjon om hvordan man kan legge bedre til rette for at også eldre med minoritetsbakgrunn kan trives i den norske eldreomsorgen. Diskusjonen kom i gang allerede under boklanseringen.

Les mer

No Responses

Resultatfokusert arbeide med eldre mennesker fra etniske minoriteter November 7th, 2008

I “Community Care”, en anerkjent journal for de som arbeider i ulike deler av omsorgssektoren i Storbritannia, sto det nylig en interessant artikkel; “Resultatfokusert arbeide med eldre mennesker fra etniske minoriteter”. Artikkelen er svært relevant for CA-ME-prosjektet som jo nettopp tar sikte å ivareta eldre mennesker med ulike behov for omsorgstjenester. For eksempel er det et fokus på hvordan tjenestene kan sikre at mennesker føler seg verdsatt og respektert, og at tjenestene blir levert på måter som er i samsvar med kulturelle og religiøse preferanser. I tillegg drøfter artikkelen betydningen av god kommunikasjon – ved hjelp av bilder og ved hjelp av den voksne personens eget vokabular.  Resultater som bygger på hva de eldre selv ønsker av tjenester, er i overensstemmelse med våre egne prinsipper.

Artikklen ble publisert i “Community Care”  3 Juli 2008 og kan leses på
http://www.communitycare.co.uk/Articles/2008/07/02/108699/research-ethnic-minority-elders-and-outcomes.html

No Responses

Pleiedilemma for innvandrerbarna September 8th, 2008

Mange unge står overfor en utfordring når foreldre med innvandrerbakgrunn  blir pleietrengende. “Tidene forandrer seg, og de som vokser opp her vil få et dilemma når foreldrene blir eldre”,  sier Tayyab Choudri i Internasjonal helse- og sosialgruppe. Å leie inn egne pleiere kombinert med at vi søsken bidrar kan være en aktuell mulighet,  sier Taban Borham, student på Blindern. Helsebyråd Jøran Kallemyr mener at fritt brukervalg kan være løsningen, ved at enkelte sykehjem etter hvert får egne avdelinger som har spesialisert seg på mat og kultur fra forskjellige land.

No Responses

De glemte eldre August 29th, 2008

No Responses