Nå blir kyllingen halal November 18th, 2008

Islamsk Råd Norge (IRN) har den 15. September 2008 inngått en sertifiseringsavtale med Nortura BA.  Avtalen gjelder for fjærfe (kyllinger), småfe og storfe.  Nortura vil snarest sette i gang produksjon av halalslaktet kjøtt etter denne avtalen (slakt av dyr i henhold til islamske prinsipper). Halalslaktet kjøtt vil bli solgt under varemerke Alfathi.

Les mer

Leave a reply

Eldre innvandrere urolige for alderdommen November 18th, 2008

Eldre innvandrere tror ikke barna vil ta vare på dem i alderdommen. Samtidig er de bekymret over at norske sykehjem kan ta vare på deres behov. Det er hovedpunktene i rapporten «Flerkulturell eldreomsorg» som er utarbeidet for Utlendingsdirektoratet (UDI). I motsetning til tidligere, trodde ingen av de spurte at barna ville ta vare på dem når de ble eldre. Dermed setter de sin lit til sykehjemmene. Likevel ønsker de ikke egne sykehjem, men vil være sammen med etniske nordmenn og folk med annen kulturbakgrunn. (Oslo ANB)

Les mer

Leave a reply

Ønske om flerkulturelt helse/hjelpeteam November 18th, 2008

“Eldre, fremmedspråklige får ofte problemer når de trenger norsk, offentlig hjelp. Mange eldre har klart seg bra så lenge de har vært friske, men når helsen svikter og kanskje også det de kan av norsk viskes ut av hukommelsen, kommer problemene”, sier Hanne Hodnebrug (Krf), en av initiativtakerne til at det opprettes et team med flerkulturell bakgrunn. De kan få oppgaver knyttet til sykdom, ha ernæringskompetanse og kjenne matkulturer. Videre bør de kjenne til seremonier rundt død og begravelse.

Les mer

Leave a reply

Arabisk TV på Oslos eldresentre November 18th, 2008

Halalkjøtt og arabisk TV. Det kan bli virkeligheten hvis de nye planene for Oslos eldre innvandrere gjennomføres.

Det betyr tilpasset matservering, slik som muslimsk tilberedt halal-kjøtt. Tidsskrifter og aviser på språk som urdu og tyrkisk. Kveldsåpent. Og tilgang på internasjonal satellitt-TV, slik som arabiske Al-Jazeera. Nylig fikk Grønland Flerkulturelle eldresenter, som også i går ble flittig brukt av pensjonerte damer med kun norsk bakgrunn, bevilget 50 000 kroner fra byrådet for å kunne gå til innkjøp av både TV og pakistanske aviser og tidsskrifter.

Det er viktig å skape gode miljøer på eldresentrene. I første omgang vil vi satse på å vri tilbudene på eldresentrene slik at de gjenspeiler behovet blant brukerne i nærområdet, sier eldrebyråd Ødegaard.

Les mer

Leave a reply

Flere eldre med etnisk minoritetsbakgrunn November 18th, 2008

Onsdag 1. oktober markerte Oslo kommune FNs internasjonale eldredag i Rådhuset. “Det var få eldre med minoritetsbakgrunn tilstede” , skriver  Julie Andersen, Anne Kari Garberg og Norith Eckbo, som i tillegg har oppsøkt politikere, eldresentre på Grønland, Veitvet og Bjerke og lansereringskonferansen for Gunnhild Aakerviks nye bok “Gammel i nytt land – pleie og omsorg av etniske minoriteter”. Boka er ikke er ment som en fasit; målet er å sette i gang en diskusjon om hvordan man kan legge bedre til rette for at også eldre med minoritetsbakgrunn kan trives i den norske eldreomsorgen. Diskusjonen kom i gang allerede under boklanseringen.

Les mer

Leave a reply

Resultatfokusert arbeide med eldre mennesker fra etniske minoriteter November 7th, 2008

I “Community Care”, en anerkjent journal for de som arbeider i ulike deler av omsorgssektoren i Storbritannia, sto det nylig en interessant artikkel; “Resultatfokusert arbeide med eldre mennesker fra etniske minoriteter”. Artikkelen er svært relevant for CA-ME-prosjektet som jo nettopp tar sikte å ivareta eldre mennesker med ulike behov for omsorgstjenester. For eksempel er det et fokus på hvordan tjenestene kan sikre at mennesker føler seg verdsatt og respektert, og at tjenestene blir levert på måter som er i samsvar med kulturelle og religiøse preferanser. I tillegg drøfter artikkelen betydningen av god kommunikasjon – ved hjelp av bilder og ved hjelp av den voksne personens eget vokabular.  Resultater som bygger på hva de eldre selv ønsker av tjenester, er i overensstemmelse med våre egne prinsipper.

Artikklen ble publisert i “Community Care”  3 Juli 2008 og kan leses på
http://www.communitycare.co.uk/Articles/2008/07/02/108699/research-ethnic-minority-elders-and-outcomes.html

Leave a reply